قانون و مقررات

شرایط ۷ روز بازگشت کالا

شرایط ضمانت ۷ روز بازگشت کالا

در صورتی که متوجه شدید دستگاه دارای هرگونه اشکال فنی است حداکثر تا ۷ روز به واحد خدمات پس از فروش فاندیکا اطلاع دهید. - اولین هدف فاندیکا رضایت کامل شما می باشد. به این منظور امکان بازگشت کالاهای مجاز تا ۷ روز از زمان تحویل امکان پذیر است. برای بازگشت کالا ابتدا با تیم خدمات مشتریان فاندیکا تماس بگیرید. تیم ما ابتدا شرایط برگشت کالای مدنظرشما را کامل توضیح خواهند داد،اطلاعات شما را ثبت کرده و فرایند برگشت کالا آغازمیشود. مشتریان عزیز کالای موردنظر را به همراه فاکتور به آدرس فاندیکا برگشت خواهند داد. - خدمات ضمانت ۷ روز بازگشت کالا مواردی همچون استفاده ناصحیح و غیر معمول که در دفترچه راهنما ذکر نشده و توسط سازنده محصول مورد تایید نباشد را پوشش نداده و منجر به باطل شدن ضمانت ۷ روز خواهد شد. - برای اینکه بتوانید از خدمات ۷ روز ضمانت بازگشت و تعویض کالا استفاده کنید لازم است که از جعبه و کارتن دستگاه به خوبی نگهداری کنید و از هر کاری که باعث تخریب جعبه دستگاه شود خودداری نمایید.